Handleiding Dagdeelpatronen kaartsoorten

Introductie

Soms wil je voor voorstellingen die in een specifiek tijdsbestek of op specifieke weekdagen plaatsvinden een kaartsoort met een speciaal tarief hanteren, zoals een kortingsprijs of juist een meerprijs (denk bijvoorbeeld aan MaDiWo-tarief of een speciaal tarief voor matinees). De kaartsoort mag in dat geval alleen in de webshop of de kassa gekozen en gekocht kunnen worden als de start van de voorstelling binnen dat tijdsbestek valt. 

Je kunt dat oplossen door voor de verschillende voorstellingsmomenten te werken met verschillende prijzenschema's, maar dit vergt veel onderhoud, zeker als er veel verschillende tarieven zijn. Met de speciale functie Dagdeel patronen maak je eenvoudig verschillende templates waarin je exact kunt bepalen welke dagen en tijdstippen een afzonderlijk tijdsbestek vormen voor de verkoop van x tarief. De templates kun je aan een oneindige hoeveelheid kaartsoorten koppelen (nog niet aan producten). 

Voor een MaDiWo-kaartje maak je dan bijvoorbeeld een patroon aan met de weekdagen maandag t/m woensdag met per dag een "vanaf-tijd" en een "tot-tijd" die bepaalt voor welke voorstellingen het kaartje gekocht kan worden op die dag. Dit patroon koppel je in de kaartsoort behorend bij het speciale tarief. Op die manier heb je minder prijzenschema's nodig, omdat de regels voor de zichtbaarheid al bepaald zijn in de kaartsoort zelf.

De functie is niet standaard beschikbaar in de backoffice, maar kan op verzoek geactiveerd worden door onze Support Afdeling.

Een dagdeel patroon aanmaken

Je kunt een of meer dagdeel patronen aanmaken onder Instellingen > Dagdeel patronen:

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van mogelijke patronen; de namen bepaal je zelf. Een patroon kan een tijdsbestek zijn op 1 specifieke dag in de week of meerdere dagen bevatten, met per dag een eigen tijdsbestek.

1
Klik op Nieuw om een Dagdeel patroon aan te maken. Rechts opent zich een venster om de naam en de inhoud van het patroon te bepalen.

2
Voer eerst een naam in en klik dan op Nieuw onder "Dagdelen". Onder de kolommen Dag, Van, Tot zie je een regel verschijnen waarop je uit een dropdown een dag kunt kiezen en een Vanaf-tijd en een Tot-tijd voor die betreffende weekdag. De tijden kun je ook typen, je hoeft deze niet per se te selecteren uit de dropdowns. 
Je kunt met de knop Nieuw zo verschillende dagen en tijden toevoegen aan je patroon. Let op: je slaat eerst per dag de invoer op, en aan het einde het volledige patroon nog een keer via de Opslaan knop rechtsonderin. Dit om ervoor te zorgen dat alle ingevoerde dagen binnen het aangemaakte template daadwerkelijk samen als keuzepatroon worden opgeslagen. Zie je rode driehoekjes op 1 of meer ingevoerde dagen? Dan geeft dat aan dat je nog niet alles in het patroon hebt opgeslagen en moet je rechts onderin je patroon opslaan. Besluit je tijdens het aanmaken om een regel NIET toe te voegen, dus te annuleren, wis dan na het annuleren de hele regel uit je schema.     

Wil je dat een kaartsoort zichtbaar is voor opvoeringen tot twaalf uur 's nachts, dan kun je bij eindtijd gewoon 0:00 invoeren. Het systeem herkent dat je hiermee dan bedoeld het einde van de weekdag die je hebt ingevoerd (dus de nacht van de volgende dag). Dit maakt het mogelijk om de zichtbaarheid ook over het nachtuur heen te tillen, dus bijvoorbeeld naar 01:00u 's nachts.

Een kaartsoort koppelen aan een dagdeel patroon

Als je de standaard Dagdeel patronen die je wilt toepassen hebt aangemaakt kun je een patroon selecteren binnen het beheer van een kaartsoort.

1
Selecteer de kaartsoort die je wilt koppelen in het kaartsoorten beheer, en ga naar het tabblad Zichtbaarheid. Je ziet hier een extra optie Dagdeel patroon met een dropdown erachter.

2
Kies uit de dropdown het patroon om te bepalen voor welke voorstelling tijdstippen de kaart zichtbaar mag zijn in de webshop en kassa en dus verkocht mag worden. Je kiest in het onderstaande voorbeeld bijvoorbeeld voor een Ochtendvoordeel patroon als de kaartsoort alleen gekocht mag worden voor voorstellingen die starten in de ochtend conform het ingestelde tijdwindow van dit patroon.

Zodra je op Toepassen op Opslaan klikt om de zichtbaarheidsinstellingen te bevestigen zul je in het tabblad de onderstaande bevestiging zien zolang de instelling geactiveerd is. Zo kun je altijd meteen zien wanneer de kaartsoort zichtbaar is.

Het is mogelijk deze instelling voor zichtbaarheid te combineren met andere zichtbaarheidsinstellingen in dit tabblad. Dit zie je dan ook terug in het resultaat onderin.

Hoe werkt je dagdeel patroon door in de webshop en kassa?

Als je een dagdeel patroon gekoppeld hebt aan je kaartsoort zul je zien dat de kaartsoort alleen in de kaartsoorten dropdown in de webshop beschikbaar is als het opvoeringstijdstip binnen het ingestelde tijdwindow valt. Valt het opvoeringstijdstip erbuiten of op een andere dag, dan kan de kaartsoort niet gekozen worden. Dit werkt hetzelfde in de kassa. Een kassamedewerker moet een opvoering selecteren binnen het ingestelde tijdwindow om de kaartsoort te kunnen zien en te kunnen verkopen.

Heeft deze uitleg je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van je feedback. Probeer het later opnieuw.