Kaartsoorten

Kaartsoorten zijn de onderdelen waarmee een prijzenschema wordt opgebouwd (de ticket types). Een kaartsoort is een label aan een prijs in een capaciteitenschema zoals: normaal, CJP, vrijkaart etc. Met kaartsoorten wordt daarnaast bepaald welke prijzen online beschikbaar zijn en wanneer, en welke verkoopkanalen welke prijzen mogen gebruiken. 

Ook wordt in een kaartsoort bepaald of een prijs bedoeld is voor exclusieve bezoekersgroepen als pashouders en of er andere regels zijn die voor de verkoop gelden, zoals limieten per bezoeker of speciale regels met betrekking tot de zichtbaarheid online.

Kaartsoorten Beheer

In het kaartsoorten beheer kun je alle bestaande kaartsoorten inzien en beheren. Ook is het mogelijk om nieuwe kaartsoorten aan te maken.

Nieuwe kaartsoorten aanmaken of beheren

 • Beperken kaartsoort: Een kaartsoort kan ook beperkt worden voor bezoekers met een bepaald kenmerk of gekoppeld worden aan pas. Dat kan door het vinkje Allen hieronder geselecteerde groepen aan te vinken en de juiste pas of het juiste kenmerk aan te vinken in de lijst.
 • De bezoekers zonder een pas of dat kenmerk zien deze kaartsoort niet. Aan een kenmerk kan ook een actiecode worden gekoppeld, die bezoekers invullen op de website waar bij goedkeuring van de code de kaartsoort beschikbaar wordt.
 • Naam: Een kaartsoort moet altijd een naam krijgen. Deze is te zien in de Webshop in in de Boxoffice
 • Interne Naam: Een kaartsoort moet ook altijd een interne naam krijgen. Deze is terug te lezen in de statistieken.

 • Handmatig terugboeken: Een kaartsoort met het vinkje handmatig terugboeken wordt uitgesloten van de functie ‘laat alle reserveringen vervallen’ in de kassa.
 • In Archief: Vink deze optie aan als je deze kaartsoort wilt archiveren, archiveren heeft altijd de voorkeur boven verwijderen
 • Print/E-Ticket: Vink deze optie aan als je een kaartje wilt kunnen printen of een e-ticket wilt versturen voor deze kaartsoort
 • Scan van kaartje toegestaan: Vink deze optie aan als deze kaartsoort gescand mag worden bij de toegangscontrole
 • Scan van pas toegestaan: Vink deze optie aan als deze kaartsoort op een pas wordt geladen en de pas gescand mag worden
 • Volgorde: Geef hier de volgorde van de kaartsoort op (optioneel)

 • BTW Percentage: Vul hier het gewenste BTW percentage in.
 • Capaciteitsgroep: Bepaalt uit welke capaciteitsgroep van het capaciteitenschema een kaartje wordt gehaald als deze kaartsoort wordt verkocht.
 • MACCSbox kaartsoorttype: Bepaalt het soort ticket dat wordt gerapporteerd aan MACCsbox als deze kaartsoort wordt verkocht.
 • Podiumkunst kaartsoorttype: Bepaalt het soort ticket dat wordt gerapporteerd aan Podiumkunst.info als deze kaartsoort wordt verkocht.
 • Barcode template Indien de kaartsoort een andere barcode moet krijgen dan een streepjes code, bijv. de tekst: laat uw pas zien bij de deur, dan kan hier het template gekoppeld worden.
 • Administratieve categorie Hiermee wordt bepaald in welke administratieve categorie de kaartsoort moet vallen. De categoriëen worden onder de tegel Administratieve Categoriëen aangemaakt. In de statistieken komt dit terug bij Omzet per Kaartsoort. Zo kan uw administratie snel en makkelijk herleiden bij welke kostenplaats de verkopen horen.
 • E-ticket template Optioneel: Indien gewenst kan je hier een afwijkend e-ticket template koppelen alleen voor deze kaartsoort. Wil je het standaard template gebruiken welke gekoppeld is in de opvoering dan selecteer je hier 'geen'
 • E-ticket template engels Optioneel: Indien gewenst kan je hier een afwijkend Engels e-ticket template koppelen alleen voor deze kaartsoort. Wil je het standaard template gebruiken welke gekoppeld is in de opvoering dan selecteer je hier 'geen'
 • Kassa’s: Hier kan je de kassa’s aanvinken die deze kaartsoort mogen verkopen als hij is opgenomen in een prijzenschema.
 • Omschrijving: Optioneel: Voer een omschrijving voor deze kaartsoort in
 • Omschrijving Engels: Optioneel: Voer een engelse omschrijving voor deze kaartsoort in (Let op: Alleen beschikbaar bij gebruik van de meertalige shop)
Limieten op kaartsoorten
Het is mogelijk om per kaartsoort limieten in te stellen op het aantal te bestellen kaarten door bezoekers.

 • Aankoophistorie telt mee vanaf:' Bij deze optie wordt aangegeven vanaf wanneer de aankoophistorie mee moet gelden voor het limiet op de te bestellen kaarten.
 • Maximum aantal tickets per bezoeker per opvoering: Het ingevulde getal geeft aan hoeveel tickets een bezoeker van deze kaartsoort per opvoering mag bestellen
 • Maximum aantal tickets per bezoeker: Het ingevulde getal geeft aan hoeveel tickets een bezoeker in totaal van deze kaartsoort mag bestellen
 • Maximum aantal tickets van deze kaartsoort per opvoering: Het ingevulde getal geeft aan hoeveel tickets van deze kaartsoort in totaal voor de opvoering besteld mag worden
 • Minimum aantal tickets per opvoering in één bestelling: het ingevulde getal geeft aan hoeveel tickets er minimaal per opvoering in één transactie besteld mogen worden.
 • Foutmelding bij overschrijden limiet: In de tegel templates kan een template met een waarschuwingstekst worden aangemaakt, deze kan hier gekozen worden. De tekst kan bijvoorbeeld zijn: "U heeft het maximum aantal tickets reeds besteld", of "U kunt van deze kaartsoort slechts 2 ticket per bezoeker bestellen". meer informatie over templates lees je in de Handleiding Templates.
Zichtbaarheid Kaartsoorten
Onder dit tabje kan het ingesteld worden dat kaartsoorten die bijvoorbeeld aan een pas hangen, op een bepaald moment online en onsite te koop worden aangeboden, of juist niet meer gekocht mogen worden. De kaartsoorten kunnen door de juiste instellingen zichtbaar of onzichtbaar worden in het bestelproces. Hierdoor kan er bepaald worden welke kaarten exact wanneer gekocht mogen worden door bezoekers voor welke prijs.

Zoals op de afbeelding zien is, zijn er bij zichtbaarheid type 3 opties: 
• Altijd zichtbaar, Eerst verbergen maar zichtbaar vanaf een bepaald moment,Eerst zichtbaar maar verbergen vanaf een bepaald moment
 • 1) Als er voor altijd zichtbaar wordt gekozen en op toepassen wordt geklikt, dan is deze kaartsoort altijd zichtbaar en zullen er verder geen regels aanhangen. Zodra er op toepassen wordt geklikt wordt de melding ook gegeven dat dit werkzaam is geworden:
De andere elementen hoeven niet ingevuld of geselecteerd te worden.
2) Als er voor eerst verbergen maar zichtbaar vanaf een bepaald moment wordt gekozen, dan kunnen er extra opties worden geselecteerd. Deze regel houdt in dat de kaartsoort pas in het bestelproces zichtbaar wordt op: • Een specifieke datum en eventuele tijd. Dit kan ingevuld worden door een datum en tijd in te vullen en het omslagmoment type op ‘specifieke datum’ te zetten. Zodra er op toepassen wordt geklikt staat onderaan ook exact wat er is ingesteld:
 • Er kan ook gekozen worden om een x aantal dagen, uren en eventueel minuten voor aanvang van de opvoering waarvoor deze kaartsoort geldt, de kaart in het bestelproces naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld: de datum van de opvoering is op een x datum en deze kaartsoort moet exact 2 dagen voorafgaand aan de start van de opvoering te koop worden aangeboden. Dan wordt er bij ‘dagen’ 2 ingevuld. Echter: moet de kaartsoort 2 dagen van te voren om een x tijd worden aangeboden, dan dient er vanaf de tijdstart van de opvoering teruggerekend te worden.
 • Voorbeeld: de opvoering start op een x datum om 21.00 uur. Twee dagen van te voren mag de kaartsoort zichtbaar worden om 15.00 in de middag. Dan zal de instelling zijn dat de kaartsoort twee dagen en 7 uur van te voren zichtbaar gemaakt mag worden (21.00 uur – 7 uur is 15.00 uur):
Als derde en laatste optie kan er gekozen worden om niet specifiek te kijken naar de start van de opvoering, maar naar de dag waarop de opvoering plaatsvind. Dan kan het omslag moment type op periode voor de dag van de opvoering ingesteld worden. Ook hier kan weer met dagen, uren en minuten gewerkt worden. Echter wordt er nu niet gekeken naar de start van de opvoering, maar zal de tijd ingaan vanaf 00.00 op de dag van de opvoering. Zie hieronder een voorbeeld:
3) Als er voor eerst zichtbaar maar verborgen vanaf een bepaald moment gekozen wordt, dan gelden bovenstaande opties ook, maar dan precies het tegenovergestelde. De kaartsoort is hierbij zichtbaar vanaf het moment dat er in de verkoop gegaan zal worden, maar zal op een ingesteld moment verdwijnen uit het bestelproces. Een voorbeeld hierbij zijn Early Bird kortingen, die op deze manier ingezet kunnen worden. Dezelfde drie opties als bij 2 zijn hier van toepassing:
 • Een specifieke datum en tijd. In dit geval geldt dat tot aan de datum die is ingesteld de kaart zichtbaar is (en daarna niet meer). Als er op toepassen wordt geklikt, dan staat de regel ingesteld:
 • Er kan hier ook gekozen worden om met dagen, uren en minuten te werken. Ook deze gelden dan tot aan. Dus wordt er bijvoorbeeld 2 dagen ingesteld, dan geldt hier dat tot aan 2 dagen van te voren (voorafgaand aan de opvoering) deze kaart gekocht mag worden:
 • Ook bij deze regel kan er gewerkt worden met de periode voor de dag van de opvoering. Hier geldt dat de regel geldt tot aan de dag van de opvoering om 00.00 uur:
Deze regels voor wat betreft de zichtbaarheid stellen je in staat acties uitzetten: 
• Early bird: kaartsoort is geldig tot een x aantal dagen voor de opvoering. Eventueel voor een lagere prijs. 
• Er kan gewerkt worden met meerdere kaarten in een prijzenschema: eentje met een x prijs die geldt tot x dagen voor de opvoering (bijvoorbeeld goedkoper kaartje) en eentje die vanaf dat moment gaat gelden, dus een x aantal dagen voorafgaand aan de opvoering. Op die manier kan er automatisch geswitched worden met kaarten en prijzen.

Kaartsoorten indelen in categorieën

Het is in ActiveTickets mogelijk om kaartsoorten in te delen in zelf te benoemen categorieën ten behoeve van een overzichtelijke weergave in de boxoffice: in de boxoffice klik je dan eerst op een categorie om de kaartsoorten zichtbaar te maken. Dit kan handig zijn als je veel verschillende kaartsoorten gebruikt in je prijzenschema. Deze functionaliteit staat niet standaard geactiveerd. Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met onze Support afdeling.
Een kaartsoortcategorie aanmaken of wijzigen
Nadat ActiveTickets de instelling voor het kaartsoort categorie filter heeft geactiveerd (HeeftCategorieënVoorTickets), kun je onder Instellingen onder een aparte knop Kaartsoort categorieën aanmaken:

Klik op Nieuw om een nieuwe kaartsoort categorie aan te maken, bijvoorbeeld standaard, vrijkaarten of actiekaarten:

In het instellingenscherm van de kaartsoortcategorie bepaal je de naam en welke kaartsoorten hierin gekoppeld moeten worden door deze aan te vinken. Je kunt ook een getal ingeven bij Volgorde die bepaalt op welke positie de categorie getoond wordt in het kassascherm. In bovenstaand voorbeeld wordt de categorie Vrijkaarten (positie 1) als eerste label getoond in het kassascherm.

Je kunt ook in het beheer van een afzonderlijke kaartsoort deze toevoegen aan een categorie, dit hoeft dus niet altijd via het Categorie beheer.

De volgende afbeelding toont de weergave in het kassascherm. Bij het klikken op de categorie worden de kaartsoorten uit die categorie zichtbaar.

Heb je nog verdere vragen dan kan je uiteraard altijd contact opnemen met onze Support afdeling. We helpen je graag verder.
Heeft deze uitleg je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van je feedback. Probeer het later opnieuw.