Handleiding ActiveMailer

In deze handleiding

Introductie Basisinrichting
Selecties van ontvangers klaarzetten Een mailing aanmaken
Een mailing verzenden Resultaten van je mailing checken

Introductie

Met ActiveMailer kun je direct vanuit de backoffice van ActiveTickets eenvoudig gepersonaliseerde, grafisch opgemaakte mailings inplannen en versturen naar een bezoekersselectie naar keuze. 

Werken vanuit 1 database

Je hebt het voordeel dat je je nieuwsbrief aanmeldingen beheert in je bezoekersdatabase, zodat je de informatie over aankopen van je bezoekers en hun nieuwsbrief interesse altijd bij elkaar hebt. Je kunt in de backoffice binnen de groep bezoekers die zijn aangemeld voor de nieuwsbrief alle noodzakelijke selecties maken op basis van hun bestelgeschiedenis of andere bezoekerskenmerken. Je hoeft geen mailinglijsten te exporteren en te importeren in een extern mailsysteem.

AVG proof aanmeldproces

Bezoekers kunnen zich via de webshop aanmelden en afmelden voor nieuwsbrieven en/of je webbouwer kan via de webservices nieuwsbriefaanmeldingen en -afmeldingen laten inlopen in de ActiveTickets database. De aanmeldingen worden AVG-proof geregistreerd en zijn altijd inzichtelijk: de tijd en datum van aanmelding en afmelding worden vastgelegd en je kunt de persoonsgegevens makkelijk inzien en beheren. 

Responsive mailtemplates

Mailing templates voor verschillende types mailings (zoals marketing mails, transactional mails, servicemails) worden door ons bij de implementatie op maat gemaakt, en zijn responsive (mobile friendly). Ze worden voor de oplevering getoetst aan de verschillende, meest gebruikte mail clients voor wat betreft de weergave. Geautomatiseerde content op basis van voorgeprogrammeerde queries (bijvoorbeeld maandelijkse programma-informatie) behoort tot de mogelijkheden. Je kunt content aanvullend opmaken via een teksteditor of via html en we kunnen standaard artikeltemplates beschikbaar maken, die handmatige opmaak uit handen nemen. 

Extra mogelijkheden

ActiveMailer beschikt daarnaast over extra mogelijkheden zoals het automatisch toevoegen van unieke actiecodes in je mailing. Het resultaat van je mailing kun je volgen in Google Analytics door het toevoegen van een campagnecode en de mailing resultaten in de backoffice. Geautomatiseerde servicemails die verzonden worden op x moment ten opzichte van een show aan de betreffende bezoekers is een nieuwe feature die momenteel in pilot is bij een aantal klanten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en kosten van ActiveMailer, of maak je nog gebruik van een ouder mailtemplate dat aan herziening toe is volgens de nieuwste mogelijkheden (bijvoorbeeld wat betreft responsiveness of geautomatiseerde content)? Neem contact met ons op.

Basisinrichting

Voordat je de eerste mailing kunt aanmaken in ActiveTickets zijn er een aantal standaardonderdelen nodig die bij de implementatie ingericht moeten worden. 

Een deel wordt verzorgt door ActiveTickets, dit zijn de basis mailtemplates die de standaard vorm van een nieuwsbrief bepalen, en bijvoorbeeld een standaard link bevatten waarmee een ontvanger zich kan afmelden voor de nieuwsbrief. Ze worden gemaakt op basis van je eigen input over de vaste elementen en de vormgeving daarvan conform je huisstijl. Als er een standaard template beschikbaar is, kun je deze selecteren bij het maken van je mailing. Het template kan variabele onderdelen bevatten die je naar wens per nieuwsbrief kunt toepassen.

De andere onderdelen maak je zelf aan, dit zijn:

 • De marketing toestemming, waarmee bezoekers aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen
 • Optioneel: standaard aanhefsjablonen (bijvoorbeeld informeel en formeel), die je kunt selecteren per mailing
 • Testontvangers: dit zijn mailadressen die je gebruikt voor het versturen van testmails ter controle van de weergave, voordat je daadwerkelijk naar je ontvangers gaat versturen.

Hieronder vind je een toelichting op de verschillende onderdelen.

Mailing templates

Een template is een sjabloon waarmee de vorm van de nieuwsbrief wordt bepaald. Het gebruik van een template garandeert dat content en vormgeving van elkaar worden gescheiden; meestal bevat een template minimaal een header en een footer met standaard verhoudingen, waartussen de content (zoals tekst) geplaatst wordt. Er kan in ActiveMailer gewerkt worden met verschillende basistemplates passend bij verschillende maildoelstellingen. Een algemene marketingmail vraagt meestal om een andere opmaak dan een transactiemail of een servicemail. 

ActiveTickets zet een of meer standaard mailtemplates op basis van doorgegeven wensen met betrekking tot de styling (kleuren, huisstijl) voor je klaar in de backoffice bij implementatie van de ActiveMailer module. 

Je kunt deze templates niet zelf aanmaken of wijzigen, omdat het template bestaat uit verschillende codes en onderdelen die niet makkelijk te beheren zijn. Het vraagt de nodige specifieke kennis om een template responsive te maken, zodat de mailingweergave zich netjes aanpast aan het device waarop de mail geopend wordt (mailings worden het vaakst gelezen op mobiele devices). Ook om ervoor te zorgen dat de mailing in de meest gebruikte mailclients goed getoond wordt. 

Artikeltemplates

Naast de vaste onderdelen in het template kan ActiveTickets daarbinnen ook een aantal vrij te kiezen  Artikeltemplates klaarzetten met een standaardopmaak die naadloos passen in het responsive mailtemplate. Dit zijn losse onderdelen die je per mailing naar wens kunt toevoegen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het toevoegen van losse artikelblokjes met een kopje conform de huisstijl, en een afbeelding links of een afbeelding rechts. Of een blokje waarin naast een korte tekst ook een gestandaardiseerde Koop button staat weergegeven. 

Dit scheelt veel werk in het opmaken van de variabele content, de gebruiker hoeft alleen de tekst van de onderdelen in te voeren en hoeft zelf niet bijvoorbeeld de uitlijning tussen een afbeelding en de tekst in te stellen. Zo ziet de mailing er altijd goed uit en blijft de vormgeving uniform.

Marketing opt-in (toestemming)

Om nieuwsbrieven te mogen sturen naar een ontvanger is het in lijn met de AVG richtlijnen nodig dat deze zelf actief heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. De aanmeldingen en de afmeldingen moeten correct worden vastgelegd en altijd raadpleegbaar zijn. In ActiveTickets regel je dit via de Toestemmingen. Hier richt je de "verklaring" in waar de aanmelder mee instemt, oftewel de opt-in (een optionele toestemming). Er kan eventueel sprake zijn van verschillende marketing opt-ins, het aantal is onbeperkt.

In de handleiding Toestemmingen aanmaken en beheren lees je hoe je een opt-in inricht en hoe je deze zichtbaar maakt in de webshop; dit doe je op dezelfde wijze als de AVG-toestemming voor accountregistratie met als verschil dat de marketing toestemming optioneel is voor een bezoeker. 

Je webbouwer kan eventueel ook aanmeldingen en afmeldingen via webservices in laten lopen bij ActiveTickets op basis van het ID van de in ActiveTickets ingerichte opt-in. Voorwaarde hiervoor is dat de Toestemming op "zichtbaar" staat.

Via de Query Builder onder Bezoekers in de backoffice kun je eenvoudig een selectie maken van bezoekers die toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, via het tabblad Karakteristieken. De aanmeldingen en afmeldingen zijn ook op te halen via de webservices en wanneer deze module wordt afgenomen, de CRM exporter.

Een afmeldlink voor de toestemming kan in de standaard mailtemplates worden opgenomen. Geef de gewenste tekst van de link dan door bij de specificaties voor de mailing template. Als een bezoeker op de afmeldlink klikt komt hij/zij op een pagina in de webshop waar de afmelding wordt bevestigd. De afmelding op het bijbehorende toestemming ID wordt direct in de database geregistreerd.

Werk je nog in ActiveTickets met de Nieuwsbrief-aanmelding en afmelding, zoals het proces was ingericht voordat de AVG van kracht was, dus met de oude opt-in en afmeldlink voor Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen? Om aan de AVG te voldoen zul je dan moeten overstappen naar de actuele manier van het vastleggen van toestemmingen. ActiveTickets kan je bij deze overgang begeleiden.

Aanheffen

Het is optioneel, maar je kunt ervoor kiezen te werken met verschillende typen aanspreekvormen in je mailings, zoals een formele of informele aanhef, deze kun je zelf instellen en dan uit een dropdown naar wens selecteren in elke mailing die je maakt.

1
Om een standaard aanhef sjabloon aan te maken, ga je naar Aanheffen:

2
Klik op de knop Nieuw om een aanhef toe te voegen.

3
Geef een gekozen Naam op. Geef achter Format de aanhef definitie op. In het veld Format zijn verschillende combinaties mogelijk. Achter Uitleg staat hoe je het Format kunt opbouwen.

4
Klik vervolgens op de knop Toepassen. Wat je bij Format hebt ingevuld kun je controleren via het Voorbeeld. De naam Vermeulen is een voorbeeld naam.
Bijvoorbeeld: De Aanhef Formeel: Geef in bij Format: Geachte {GESLACHT} {VOORLETTERS} {TUSSENVOEGSEL} {ACHTERNAAM},
5
Klik op de knop Opslaan als het Voorbeeld naar wens is. Je komt weer terug in het Aanhefoverzicht. Je aanhef is opgeslagen en kan bij een mailing gekozen worden.

Testontvangers

Voordat je een mailing gaat versturen naar je mailinglist raden we aan altijd een testmail te sturen naar jezelf of een andere testontvanger, om te controleren of verschillende elementen, zoals afbeeldingen of links naar wens getoond worden in de mail. 

Onder Testontvangers stel je in welke mailadressen gebruikt kunnen worden voor een testmail. Je kunt hier zelf testontvangers aanmaken, wijzigen of verwijderen.

Om een nieuwe testontvanger aan te maken klik je in het Testontvangersoverzicht op Nieuw.

Vul de gewenste gegevens in: 

 • Voorletters: de voorletter van een persoon
 • Voornaam: de volledige voornaam van een persoon
 • Tussenvoegsel: indien er sprake is van een tussenvoegsel
 • Achternaam: de volledige achternaam van een persoon
 • Emailadres: dit moet een bestaand e-mail adres zijn, waar de testmailing terecht zal komen
 • Geslacht: keuze tussen; man/vrouw en onbekend.

Niet alle gegevens zijn vereist, maar soms wel nodig om bijvoorbeeld een Aanhef goed te kunnen testen.

Klik vervolgens op Opslaan en je komt weer terug in het overzicht van Testontvangers. Je testontvanger is aangemaakt. Het kan handig zijn om e-maildressen met verschillende mailclients als testontvanger in te stellen, zodat je af en toe kunt checken hoe de mails getoond worden in de verschillende clients.

Selecties van ontvangers klaarzetten

Je kunt een mailing naar een vaste lijst van nieuwsbrief abonnees versturen, maar je kunt ook specifiekere ontvangerselecties maken, bijvoorbeeld op basis van de shows waar de ontvangers geweest zijn of andere criteria. 

Je maakt deze selecties via de Query Builder onder Bezoekers. Zie ook de Handleiding Querybuilder voor het maken van de gewenste selectie.

Alle selecties die je in de Query Builder maakt en opslaat, kun je bij het maken van een mailing selecteren uit een dropdown (Ontvangers filter).

Let er bij het maken van een bezoekersselectie voor je mailing op dat een persoon voor het ontvangen van marketing nieuwsbrieven wel toestemming moet hebben gegeven conform de regels van de AVG, en dat deze op de juiste wijze moet zijn geregistreerd in je database (met tijd en datum van de toestemming). Lees hier meer over het inrichten van een AVG proof toestemming in ActiveTickets: Toestemmingen aanmaken en beheren

Een mailing aanmaken

1
Om een nieuwe mailing aan te maken ga je naar Mailings en klik dan boven het Mailingenoverzicht op Nieuw.

Je komt dan in het scherm met de basisinstellingen van je mailing. De velden met een * zijn verplichte velden. Vul je deze niet in dan zal AT een foutmelding geven.

2
Vul minimaal de vereiste gegevens in:
 • Naam (*): naam die in het mailingoverzicht zichtbaar wordt. De ontvanger van de mailing ziet deze naam niet.
 • Onderwerp (*): onderwerp van de mail. De ontvanger van de mailing ziet het onderwerp. 
 • Afzender e-mailadres (*): mailadres van de afzender. De ontvanger van de mailing ziet dit mailadres. 
 • Afzender naam: naam van de afzender. De ontvanger van de mailing ziet deze naam. Meestal is dit de bedrijfsnaam. 
 • Antwoordadres: het mailadres wat kan worden gebruikt door de ontvanger om een antwoord te sturen. Als dit veld niet is gevuld, dan zal het afzender e-maildres worden gebruikt om eventuele antwoorden te ontvangen. 
 • Bcc: elk mailadres die in dit veld wordt ingevuld, zal van de mailing een kopie ontvangen. De oorspronkelijke ontvanger zal dit niet zien. Let op: BCC zal van een mailing die aan bijv. 2000 mailadressen wordt verstuurd 2000 keer dezelfde mail ontvangen! 
 • Cc: elk mailadres in dit veld, zal van de mailing een kopie ontvangen. De oorspronkelijke ontvanger zal dit wel zien. Let op: CC zal van een mailing die aan bijv. 2000 mailadressen wordt verstuurd 2000 keer dezelfde mail ontvangen! 
 • Google Analytics campaign: zie hieronder bij het kopje over het koppelen van de Google Analytics campagnecode.
 • Template: de basisopmaak van de mailing wordt hierin bepaald. Selecteer de gewenste template uit de dropdown. 
 • Aanhefformat: de aanhef die in de mailing terug moet komen wordt hier gekozen. De naam van de ontvanger wordt hierin automatisch verwerkt. De optie 'geen' kan worden geselecteerd zodat de aanhef wordt weggelaten in de mailing. 
 • Testontvanger: kies die testontvanger uit die een testmailing moet ontvangen om het resultaat te controleren. 
 • Beschikbaar voor groep: kies eventueel de groep waarvoor de mailing beschikbaar mag worden. Dit is alleen relevant als er sprake is van een ledendeling in de database, anders is dit niet van toepassing.
 • In Archief: dit is een optie die je later kunt gebruiken als je de mailing na het versturen niet meer wilt zien in je mailingenoverzicht. Je verplaatst de mailing dan naar het archief. Dit is niet van toepassing als je de mailing nog gaat maken.
3
Klik op Opslaan of Toepassen. Bij Opslaan keer je terug naar het Mailingoverzicht, de mailing is opgeslagen. Bij Toepassen worden de tabbladen zichtbaar waarmee je de content van de mail maakt.
4
Klik op de tab Inhoud. Je ziet hier minimaal een kopje Vaste content, maar afhankelijk van het template kun je hier een tweede kopje zien voor Variabele content.
Vaste content: standaard zal de vaste content altijd uit minimaal een koptekst en een voettekst bestaan, maar het kan nog verschillende andere onderdelen bevatten afhankelijk van het template. De vaste content is niet persoonsgebonden. 
Variabele content: een deel van de gewenste doelgroep kan een afwijkende mailing ontvangen of je kunt variabele content gebruiken om in verschillende mailings te variëren met de opbouw door middel van het toevoegen van verschillende artikeltemplates. De variabele content is persoonsgebonden, je kunt hier indien gewenst een andere ontvangersselectie kiezen dan voor de vaste content.
5
Om inhoud te geven aan de vaste content onderdelen of de inhoud aan te passen, kun je dit per afzonderlijk onderdeel doen. Je klikt op het onderdeel bij het kopje  Vaste content en op Wijzigen. Een editor voor het invoeren van de vaste content wordt geopend en je kiest de ontvangersselectie uit een dropdown. 
Nadat je de gewenste tekst of andere inhoud hebt ingevoerd klik je op Toepassen. Klik op het tabblad Voorbeeld om het resultaat van je aanpassing te zien. Je ziet hierin ook de rest van de opmaak van het template. Is het resultaat naar wens, klik dan op Opslaan
6
Je kunt ook variabele content aan de nieuwsbrief toevoegen. De vaste content is voor iedere nieuwsbrief met het gekozen template zichtbaar. Bij de variabele content kun je aangeven of iedereen dezelfde mailing moet ontvangen, of dat er bepaalde bezoekers een afwijkende mailing met gespecificeerde inhoud mogen ontvangen.

Klik in het tabblad Inhoud bij de Variabele content op Nieuw. De editor voor variabele content zal verschijnen.

Vul achter Naam een zelfgekozen naam voor het artikel in. Wanneer je Naam toevoegen aan content aanvinkt, wordt de naam automatisch als titel van het bericht in de nieuwsbrief meegegeven. Je kunt het artikel rechtstreeks laten linken naar een gewenste pagina als je bij Link naar een URL invoert. 
Je kunt ook eenvoudig een afbeelding URL toevoegen vanuit de map Bestanden mailing in de backoffice, zodat je dit niet in de editor hoeft te doen. Zie ook: Bestanden Mailings voor het uploaden van bestanden.
7
Als er bij de basisinrichting van ActiveMailer Artikeltemplates beschikbaar zijn gemaakt, kun je eenvoudig via een dropdown kiezen tussen verschillende, responsive standaardtemplates voor de opmaak van het betreffende artikel. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een standaard template dat aangeeft dat de afbeelding links van de tekst moet worden getoond of juist rechts, of een template met een standaard Koop button in lijn met de eigen styling, waarachter de ingevoerde URL geplaatst wordt. 
Hieronder zie je verschillende mogelijke voorbeelden van zulke standaard Artikeltemplates.

Het voordeel van deze templates is dat ze naadloos aansluiten op de standaard lay-out van de nieuwsbrief en het artikel altijd in de juiste verhoudingen en met een standaard opmaak in het artikel geplaatst wordt. Je hoeft dan niet zelf bijvoorbeeld afbeeldingen te schalen en te positioneren ten opzichte van de tekst, of een Koop button steeds opnieuw te maken. Je kunt op deze manier makkelijk de variabele content opmaken zonder dit zelf in de editor te hoeven doen.

8
Belangrijk voor de werking van het variabele gedeelte van de nieuwsbrief: selecteer bij het Ontvangersfilter de juiste bezoekersquery. Wil je bijvoorbeeld alle bezoekers met interesse in Klassieke muziek hebben een extra artikel in de nieuwsbrief toesturen over de komst van een speciaal concert, dan kun je hiervoor dus een apart artikel aanmaken en deze groep hier kiezen. Maak van te voren een query aan van deze bezoekers en koppel deze.
9
Klik op Toepassen en kies het tabblad Voorbeeld om het resultaat te zien van de content die je hebt toegevoegd. Met Opslaan sla je definitief op en ga je terug naar het algemene tabblad van de mailing.

Extra opties

Een Google Analytics campagnecode koppelen

Standaard wordt al Google Analytics tracking code meegegeven, zodat in Google Analytics de bezoeken vanuit een mailing zichtbaar zijn. Je kunt indien gewenst ook een Google Analytics campagne code toevoegen in het onderstaande invulveld, waarmee je je campagne nauwgezet kunt volgen. 

Als je niks invult, dan wordt standaard de campagne "website" gebruikt.

Unieke actiecodes meesturen

Als je werkt met unieke actiecodes, kun je de actiecodes ook meesturen in je mailing. Iedere ontvanger krijgt daarbij zijn eigen, unieke actiecode. Deze wordt automatisch in de mail toegevoegd met behulp van een tag met het ID van de ingerichte actie. Je plaatst deze tag gemakkelijk in je mailng via de editor.

Je kunt de actiecode op elke gewenste plek in een vaste content onderdeel of in een variabele content artikel plaatsen, door deze te selecteren uit de speciale dropdown voor Actiecodes. Je vindt deze bovenin de editor.

Selecteer je een actie uit de dropdown, dan wordt automatisch de juiste tag toegevoegd.

Voorwaarde voor het versturen van een mailing met unieke actiecodes is dat er voldoende vrije (niet gebruikte) actiecodes beschikbaar zijn in de ingerichte actie voor het aantal geselecteerde ontvangers. Zijn er onvoldoende vrije codes, dan zul je bij het versturen de melding krijgen dat er onvoldoende vrije codes zijn met vermelding van de actie waarbij dit het geval is (in het geval van meerdere acties in 1 mailing). 

De mailing wordt in dat geval niet verzonden. Je moet dan eerst zorgen voor extra codes, voordat je de mailing kunt versturen, of je ontvangersselectie aanpassen.

In het beheer van de Unieke actiecode zelf kun je na het versturen direct in de lijst met unieke actiecodes terugzien of de code via een mailing is Uitgegeven, oftewel is verstuurd naar een ontvanger van een mailing. Zodat je deze kunt onderscheiden van codes die je nog via een ander kandaal wilt verstrekken. Je kunt deze status ook terugzien in de excel export van het unieke actiecoderapport.

Een mailing verzenden

Stuur jezelf altijd eerst een testmailing via de knop Testmail om te zien of tekst, eventuele afbeeldingen en linkjes in de opgemaakte mail goed getoond worden. Je kunt zoveel testmails sturen als je wilt. 

Houd er bij het testen wel rekening mee dat je niet kunt testen of een Afmeldlink voor de nieuwsbrief of een andere Toestemming goed werkt; je kunt je in een testmail niet afmelden voor een toestemming, omdat de testontvanger geen daadwerkelijke ontvanger van de nieuwsbrief is. Wil je dit toch testen, stuur dan een echte mail naar een bezoekersselectie met alleen jezelf erin.

Als je mail helemaal naar wens is, kun je gaan versturen.   

1
Koppel de juiste Ontvangersselectie aan je mailing via het Ontvangers filter als je dat nog niet gedaan had tijdens het voorbereiden van je mailing. In de dropdown kun je kiezen uit de selecties die je hebt opgeslagen via de Query Builder. Standaard staat het filter op --Alle ontvangers van deze nieuwsbrief-- om te voorkomen dat direct de bovenste query uit de dropdown staat ingesteld.

Let op: gebruik je een mailtemplate met vaste content én variabele content? Dan kun je voor beide onderdelen apart de ontvangersselectie koppelen.

Na het koppelen van het ontvangers filter zie je bij Aantal e-mails in het tabblad Algemeen het aantal mails dat je zal gaan versturen op basis van je selectie, zodat je kunt controleren of het aantal klopt met je verwachting. De mails zijn dan nog niet verstuurd. Dat gebeurt pas als je de mailing gaat inplannen en versturen. 

2
Om te versturen klik je op de knop:

3
Je kunt dan kiezen op welk moment je de mailing wilt uitsturen, dit kan direct of op een later moment op een in te plannen tijdstip. Als je op een van de opties voor versturen op een later moment kiest krijg je de mogelijkheid om een dag/tijd in te stellen. 
Na je keuze klik je op de knop Verstuur om daadwerkelijk te versturen. Je krijgt nog de vraag of je het zeker weet. Ga je door dan wordt de mailing gegenereerd en automatisch verstuurd op het gekozen tijdstip.

Na het klikken op Verstuur kan het een aantal seconden duren voordat de mailing is gegenereerd en klaarstaat voor verzending. Druk niet nogmaals op verstuur, maar wacht tot je de bevestiging krijgt: De mailing is ingepland en wordt verzonden op het geselecteerde moment.

Let op: als je een mailing hebt verstuurd, voorkomt de software dat je de mailing nogmaals kunt versturen, zodat ontvangers de mailing niet per ongeluk twee keer krijgen. Wil je om wat voor reden dan ook toch nog een keer dezelfde mailing sturen, dan kun je de mailing dupliceren via de optie boven het mailingoverzicht. 

Je kunt je duplicaat herkennen aan de toevoeging "Kopie van" aan de naam van de mailing. Deze naam is aanpasbaar zolang de duplicaatmailing nog niet is verstuurd.

Ingeplande mailing annuleren

Wil je een mailing die al staat ingepland voor een later tijdstip - en dus nog niet verzonden is - om wat voor reden dan ook toch nog annuleren? Dan kan dat via de knop Mailing annuleren in het tabblad Inhoud:

Als je hierop klikt verschijnt in de plaats van het verzendtijdstip en de knop een bevestiging dat de mailing is geannuleerd.

Resultaten van je mailing checken

Na het versturen van je mailing zie je in het Mailingen overzicht de datum, het tijdstip van de verzending en het aantal ontvangers. 

Door te klikken op Ingepland/Verzonden kun je de lijst oplopend en aflopend sorteren, zo kun je snel zien welke mailings je het laatst verzonden hebt.

In de mailing zelf kun je controleren of er mails zijn die niet afgeleverd konden worden, bijvoorbeeld vanwege een bounce. 

Controleer dit niet direct na verzending, want de gegevens over opens, bounces en drops kunnen in eerste instantie nog erg veranderen, bijvoorbeeld omdat het mailplatform bij een eerste bounce nog een paar keer probeert de mail alsnog af te leveren (omdat een bounce verschillende oorzaken kan hebben).

Wil je zien welke mailadressen problemen gaven met de aflevering? 

Klik dan op  Meer inzicht.

Het overzicht van Niet afgeleverde e-mails toont de mailadressen die de mailing niet ontvangen hebben en de reden die het mailplatform hiervoor teruggeeft. Je kunt het overzicht exporteren aan de hand waarvan je je mailbestand kunt opschonen.

Let op: je kunt dit het overzicht met de details per mailadres tot drie maanden na de verzending van de mail raadplegen.

Een mailing archiveren

Heb je de mailingresultaten gecheckt en wil je niet alle verstuurde mailings in je overzicht blijven zien? Dan kun je de mailing naar het archief verplaatsen via de knop Plaats in archief. Dit is altijd beter dan de mailing verwijderen. Als je een mailing verwijdert kun je deze niet meer terughalen.

Je kunt een mailing indien gewenst wel altijd weer uit het archief halen.

Heeft deze uitleg je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van je feedback. Probeer het later opnieuw.