Programwizard

Om kaartjes, voor welke film dan ook, te kunnen verkopen in ActiveTickets moet je in het systeem een programmering maken. Dit kan met behulp van de Program wizard.

Program Wizard Beheer
Om films te kunnen programmeren in de wizard, moeten eerst alle randvoorwaarden in het systeem staan. Dit zijn:
Bestaande titels, events en speelweken hoef je uiteraard niet telkens onderdeel voor onderdeel op te bouwen. De ProgramWizard biedt handige uitkomsten voor het programmeren van de filmweek. Tevens kun je vanuit de ProgramWizard ook een zaalwissel uitvoeren voor een geplaceerde zaal waarop al verkopen hebben plaatsgevonden. Voor meer informatie over hoe dit gedaan kan worden, klik hier Zaalwisselmodule
Een speelweek instellen
 • Klik in de opening van de programmering in de dropdown op de speelweek die je wil aanpassen en kies de locatie waarvoor je wilt programmeren.

 • Er verschijnt een lijst met alle tijdslots en de mogelijkheid om per dag per tijdslot een vertoning aan te maken. Met ‘ Titel programmeren’ kan 1 vertoning toegevoegd worden.

 • De vertoning kan in de rechter kolom bewerkt worden:

 • Kies een event uit de dropdown ‘titel’. In deze dropdown staan alle events die door jouw filmtheater zijn aangemaakt en niet in het archief zitten.
 • Je moet minimaal de starttijd kiezen om een opvoering te kunnen opslaan, de eindtijd voor berekend op basis van de duur van de opvoering. Je kunt echter zelf een afwijkende eindtijd invoeren.
 • Optioneel vul je de duur van het voor- en na programma in en de pauzeduur. Deze tijden hebben effect op de automatische berekening van de totale voorstellingsduur.
Het prijzen schema wordt automatisch gekozen op basis van de ingestelde regels in het prijzenschema beheer.

 • De memo komt terug in de kassa. Dit kan ook een bestand zijn die je beschikbaar wilt stellen voor de kassamedewerkers.
 • Bij 'Kinderfilm' kun je aangeven of een film een kinderfilm is, door daar een vinkje te zetten.
 • Een opvoering kan tijdens een festival getoond worden. Wanneer dit het geval is, kan hier het betreffende festival geselecteerd worden.
 • Kies de locatie waarin je de film geprogrammeerd wilt hebben. Meer over locaties lees je in de Handleiding Locaties.
 • Kies het ticketlayout voor de BOCA printer en het E-ticket.
 • Er moet minstens 1 kassa aangevinkt worden om aan te geven welke verkoopkanalen deze vertoning mogen verkopen. Zodra de vink wordt gezet kan er verkocht worden via de geselecteerde kassa.
In het 2e tablad:

Hier kun je een andere datum kiezen voor de opvoering.
 • Vink 'Deur tijden' aan als je de kaarten wilt scannen. Wanneer je dit aanvinkt openen de 'Deur open' en 'Deur gesloten' tijden zich, welke je kunt selecteren. Komt een bezoeker buiten deze deurtijden aan, dan kan het kaartje niet gescand worden!

 • Voor gebruikers van Customkeys kan deze direct in de wizard ingevoerd worden.
 • Europa Cinema en Maccsbox bepalen of de opvoering mee moet naar de respectievelijke exports.
 • Het maccsboxtype staat automatisch op 'Standaard', maar kan altijd gewijzigd worden wanneer het bijvoorbeeld een Sneak-Preview of een Promotievoorstelling betreft.
 • Kies eventueel de leden voor deze voorstelling.
 • Wanneer je in het eerste tabblad hebt aangegeven dat de voorstelling verkoopbaar is op de website, dan kun je de onlinestatussen gratis, afgelast, verplaatst beheren.
 • Daarnaast kun je hier aangeven welke opvoeringskenmerken en producten en eventueel gekoppeld mogen worden.
 • Selecteer in de wizard welke betaalwijzen je voor de webshop wilt activeren voor deze opvoering.
 • Kies 'Bewaren' om je ingevoerde gegevens op te slaan en de vertoning op de gekozen dag vast te leggen.
 • Handig! Wanneer je dezelfde voorstelling met dezelfde voorwaarden wilt programmeren op een andere dag, kun je simpelweg de dag aanklikken met je muis en naar de andere dag toe slepen: Op deze wijze is het mogelijk om zeer snel een film per slot te programmeren. Alle gegevens uit originele opvoering worden meegekopieerd.

Afwijkende prijzen
 • Zoals net aangegeven, wordt het prijzenschema automatisch gekozen op basis van de ingestelde regels in het prijzenschema beheer. Wanneer je voor een specifieke opvoering de prijzen wilt wijzigen, kan dat door op het sleuteltje rechts in het prijzenschema te klikken.

 • Het scherm ' Wijzig hier de prijzenschema/kaartsoort' opent zich. In dit scherm kun je de prijzen van een reeds toegevoegde opvoering aanpassen. Deze prijzen gelden dan alleen voor die specifieke voorstelling. je kan ook een kaartsoort toevoegen, mocht je eerder een kaartsoort hebben gebruikt welke nu in archief staat zal je de tekst [Archief] voor de betreffende kaartsoort.

 • Klik op de prijs om hem aan te passen en druk op ‘ enter’ of klik op een andere cel om de gewijzigde prijs aan op te slaan.
Actie
 • Als je klaar bent met de week programmeren, kun je voorstellingen verwijderen door ze aan te vinken en op de knop ' Wissen' te klikken.

Met de dropdown ‘ actie’ kunnen diverse acties ondernomen worden:
 • Met de dropdown ' Actie' kan je ervoor kiezen om de in de linkerdropdown geselecteerde speelweek geheel te kopieren naar de in de actie-dropdown geselecteerde speelweek. Van alle opvoeringen wordt een exacte kopie gemaakt op de correcponderende dagen en tijdslots.

 • Alle geselecteerde opvoeringen publiceren voor de verschillende kassa’s.

 • De eindtijd van de geselecteerde opvoeringen herberekenen:

De starttijd aanpassen en de eindtijd van de geselecteerde opvoeringen herberekenen. Je selecteert eerst de opvoeringen en vervolgens kies je voor 'Aanpassen startijd'. Hier kun je de nieuwe starttijd kiezen en beslissen of de eindtijd mee verschuift of niet. De deur open en deur gesloten tijden verschuiven automatisch (zonder keuze) mee.

Prijzen aanpassen, het is mogelijk gemaakt om prijzen van meerdere opvoeringen aan te passen. Dit werkt als volgt:

 • Selecteer een aantal opvoeringen door ze aan te vinken
 • Kies bij ' Acties' voor ' Prijzen aanpassen'
 • Met de knoppen ' Toevoegen'/'Verwijderen' stel je een lijst samen.
 • Vervolgens kies je een optie onderaan:
 • Wijzig alleen reeds bestaande prijzen: indien de prijs niet in het prijzenschema zit dan wordt de betreffende opvoering overgeslagen
 • Wijzig bestaande prijs en voeg ontbrekende toe: indien de prijs niet in het prijzenschema zit dan wordt deze hieraan toegevoegd
 • Verwijder prijs uit prijzenschema: indien de prijs niet in het prijzenschema zit dan gebeurt er niks.
 • Klik op ' Toepassen op geselecteerde opvoeringen'
 • Hierna worden per opvoering worden de prijsmutaties toegepast.

De volgende foutmeldingen kunnen worden teruggegeven:

 • Er is geen prijzenschema gekoppeld (Zou niet moeten kunnen maar toch een controle)
 • Er zijn geen prijzen geselecteerd
 • Er zijn geen opvoeringen geselecteerd
 • Een prijs kan niet worden toegevoegd omdat deze niet matched met het capaciteitenschema
 • Prijzen kunnen niet worden aangepast omdat het prijzenschema wordt gedeeld met andere opvoeringen (is dus geen unieke kopie)
Als de actie (al dan niet met foutmeldingen) is uitgevoerd dan blijft de lijst staan zoals hij is ingevuld. Hierop kunnen dan weer wijzigen worden aangebracht. Afsluiten gaat met het kruisje rechts bovenin.
Kassa's (Ont)koppelen, het is mogelijk gemaakt om voor meerdere opvoeringen Kassa's te (Ont)koppelen. Dit werkt als volgt:
 • Selecteer een aantal opvoeringen door ze aan te vinken
 • Kies bij ' Acties' voor ' (Ont)koppel kassa's'
 • Selecteer de kassa's welke je wilt koppelen of ontkoppelen.
 • Als je de geselecteerde kassa's wilt koppelen klik je op ' koppelen', wil je de geselecteerde kassa's ontkoppelen klik je op ' Ontkoppelen'.

Producten (Ont)koppelen, het is mogelijk gemaakt om voor meerdere opvoeringen Producten (Ont)koppelen. Dit werkt als volgt:
 • Selecteer een aantal opvoeringen door ze aan te vinken
 • Kies bij ' Acties' voor ' (Ont)koppel producten'
 • Selecteer de producten welke je wilt koppelen of ontkoppelen.
 • Als je de geselecteerde producten wilt koppelen klik je op ' koppelen', wil je de geselecteerde producten ontkoppelen klik je op ' Ontkoppelen'.

Aanpassen prijzenschema, het is mogelijk gemaakt om voor meerdere opvoeringen de prijzenschema's aan te passen. Dit werkt als volgt:
 • Selecteer een aantal opvoeringen door ze aan te vinken
 • Kies bij ' Acties' voor ' Prijzenschema wijzigen'
 • Selecteer een prijzenschema
 • Klik op 'Uitvoeren'
Per opvoering wordt geprobeerd het prijzenschema toe te passen. Er wordt een kopie van het prijzenschema gemaakt. De volgende foutmeldingen kunnen worden teruggegeven:
 • Het prijzenschema kan niet worden geladen uit de database
 • Er zijn geen opvoeringen geselecteerd
 • Het prijzenschema kan niet worden veranderd omdat deze niet matched met het capaciteitenschema

Heb je nog verdere vragen dan kan je uiteraard altijd contact opnemen met onze Support afdeling. We helpen je graag verder.
Heeft deze uitleg je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback! Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van je feedback. Probeer het later opnieuw.